ALGEMENE VOORWAARDEN

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

– handelsbenaming: BRAZILA
– BRAZILA BVBA
– vennootschapszetel: 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 126
– afhaaladres: 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 126
– telefoon: 0032/ (0)50 62 34 13
– e-mail: knokke@brazila.be
– website: www.brazila.be

– BTW n° BE0874.737.882

2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met BRAZILA BVBA, met zetel te 8300 KNOKKE-HEIST, Lippenslaan 126 en een meerderjarige koper. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden geldig op de overeenkomsten tot stand gekomen via de online shop www.brazila.be.

3. VERKOOPSOVEREENKOMST

Elke bestelling wordt ingegeven op de website van www.brazila.be. Na bevestiging van de bestelling ontvangt de koper een automatisch e-mailbericht met de details van de bestelling. Dit bericht bevestigt de goede ontvangst van de bestelling. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging bij de koper op het scherm verschijnt. De koper die een bestelling plaatst, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. Het electronisch bewijs wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomst.

4. PRIJS

BRAZILA BVBA kan het volledig ontbreken van fouten op de webshop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
BRAZILA BVBA doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal BRAZILA BVBA toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als BRAZILA BVBA niet in staat is de klant binnen de 30 dagen te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.
De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, Belgische BTW (6% of 21%) is wel inbegrepen.
Alle prijzen gelden per stuk/gewicht, tenzij anders aangegeven.
BRAZILA BVBA is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.
BRAZILA BVBA behoudt zich het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt BRAZILA BVBA het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.

5. LEVERING-VERZENDING-AFHALING

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, volgend op de afgesloten verkoopperiode nl. elke
zondag om 23:59. BRAZILA BVBA is niet aansprakelijk voor onvoorspelbare vertragingen.
De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldatum geleverd tenzij er sprake is van overmacht. De geschatte leveringstijd binnen België bedraagt 1 tot 2 werkdagen en 2 tot 7 werkdagen binnen Europa.
De artikels worden verzonden volgens het verzendingskosten overzicht per land en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
Indien de artikels onmogelijk kunnen geleverd worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de koper te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van de acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
De koper kan de bestelling ook zelf ophalen bij BRAZILA BVBA te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 126. Dit kan elke dag behalve op dinsdag of eventuele verlofdagen, op afspraak zodat de bestelling gegarandeerd klaar staat, en indien aangevinkt na de bestelling en voor het afrekenen.

6.EVENTUELE KLACHTEN

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden, dit per mail (knokke@brazila.be). In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

7. RETOURS

Retours worden enkel aanvaard na een eventuele klacht (zie 6. EVENTUELE KLACHTEN) of als blijkt dat wij een verkeerd artikel hebben geleverd.
De goederen kunnen, tot maximaal 7 dagen na aanvaarding van de eventuele klacht, teruggestuurd worden. De goederen kunnen ook, mits wederzijdse overeenkomst, worden teruggebracht naar de offline winkel. De goederen worden in geen geval terugbetaald.
De goederen dienen in de originele verpakking en in ongebruikte staat te worden teruggestuurd/teruggebracht.
BRAZILA BVBA raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen.
BRAZILA BVBA zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor een terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn..

8. VERZAKINGSRECHT

Indien er sprake is van een consumentenaankoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient, vooraleer over te gaan tot terugzending, hiervan melding te maken per e-mail (zie 6. EVENTUELE KLACHTEN en 7. RETOURS)

9. PRIVACY

BRAZILA BVBA zal de klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, het uitvoeren van verzendingen en het opmaken van facturen. BRAZILA BVBA zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derden, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is dit te doen. Op verzoek van de koper zal BRAZILA BVBA de klantgegevens uit de database verwijderen, van zodra de bestelling is afgerond.

10. EIGENDOMSRECHT

BRAZILA BVBA blijft de volledige eigenaar van een verkocht artikel tot op het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

11. NIETIGHEID VAN EEN VOORWAARDE

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden of een onderdeel ervan tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANK

Op alle overeenkomsten tussen BRAZILA BVBA en de koper is het Belgisch recht van toepassing en de rechtbanken te BRUGGE zijn bevoegd voor alle geschillen.